Denison Scan

Is goed ook goed genoeg? Het nieuwe modewoord is engagement. Maar engagement zegt niet alles. Het gaat om de richting die het engagement heeft en het effect daarvan op uw bedrijfsresultaat. Deze scan brengt de correlatie aan het licht tussen engagement en 12 harde performance indicatoren (ROI, ROS, salesgroei, kwaliteit, medewerker tevredenheid, etc.). Op deze manier meet u niet alleen de mate van engagement, maar brengt u het tevens in kaart als functie van de zakelijke context.

performing_culture_overzicht2

De scan bundelt meer dan 20 jaar ervaring en onderzoek van prof. Dan Denison, verbonden aan IMD Lausanne en Michigan University. De benchmark bestaat uit de performancegegevens van duizenden bedrijven over de hele wereld. Dit geeft u een wetenschappelijk gevalideerde correlatie om het effect en richting van bedrijfscultuur en engagement te kunnen doorgronden.

Het survey geeft direct en concreet inzicht in de volgende aspecten van de organisatiecultuur:

  • Cultuurverandering: welke kenmerken heeft onze bedrijfscultuur? Welke zijn wenselijk? Is er balans tussen de verschillende kenmerken? Wat is de oorzaak van onbalans en hoe kunnen we daar wat aan doen?
  • Performance Issues: Welke invloed heeft onze cultuur op de prestaties van de onderneming? Wat is oorzaak en gevolg en hoe kunnen we dat sturen?
  • Strategievorming: hoe vestigen we draagvlak voor de uitvoering van onze strategie? Waar zitten potentiële valkuilen in de uitvoering.
  • Medewerkerbetrokkenheid: Waar lekt energie op weg? Hoe kunnen we de betrokkenheid van onze medewerkers optimaliseren zodat plezier in het werk de weg wordt naar ons succes?
  • Organisatie Ontwikkeling: hoe krijgen we relevante stuurinformatie om de behoeften voor ontwikkeling en training vast te stellen?
  • Fusies en overnames: hoe weten we op welke aspecten twee verschillende bedrijfsculturen elkaar zullen versterken of juist verzwakken?

Hoe werkt het?

Het onderzoek is internet-based en daardoor snel & gemakkelijk toe te passen. De scan fungeert als nulmeting en is daarmee tevens het ijkpunt voor het transformatieproces.

Time To Change werkt nauw samen met prof. Daniël Denison, prof. Organisational Management aan het IMD in Lausanne. Voor meer informatie, ga naar www.denisonconsulting.com

CLIP: Professor Denison about the Denison Model
CLIP: What is Organizational Culture?

 

Laat uw situatie zich niet in een hokje plaatsen?
Stel uw vraag en wij nemen graag contact met u op!

Stel uw vraag hier

Neem ook eens een kijkje op onze partner websites

  

We are convinced, and strongly believe that people make the difference. The difference between failure and winning, between wandering and growing…  

Learn More