Organiseren volgens de principes van het brein

Stel dat er in organisaties rekening zou worden gehouden met hoe ons brein functioneert. Zien organisaties er dan hetzelfde uit als nu? Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke principes die maken dat ons brein ons leidt. Oók in organisaties.

 

Alléén voor Bazen met Ballen

Erik Dirven heeft een zestal feuilletons uitgebracht welke nu zijn samengevoegd in een artikel. Dit artikel geeft een doorkijkje op een ander aspect van verandering. Het totaal is een bloemlezing vanuit de belangrijkste ervaringsinzichten

Hoe kunnen wij helpen?

Time To Change biedt u een frisse innovatieve kijk op verandering & transformatie; wij noemen dit CrowdSourcing Change.

Waarom Time To Change?

Omdat het geheim van een succesvolle transformatie nooit afhangt van WAT er moet gebeuren, of HOE dat moet gebeuren. Het succes van verandering ontstaat pas als mensen zorgen DAT er iets gebeurt. Onze werkwijze gaat uit van